Sony ile öğrenmenin geleceği değişiyor

07.01.2019
A+
A-

Wales Lampeter Üniversitesi ile Trinity Üniversitesi College Carmarthen’in birleşmesi ile Kasım 2010’da kurulan Wales Trinity Saint David Üniversitesi (UWTSD), Güneybatı Galler ve Londra’da kampüsleri olan, Galler’in kraliyet fermanıyla kurulmuş en eski üniversitesidir.

Sony ile öğrenmenin geleceği değişiyor

Teknoloji destekli öğretim mevzusunda öncü olan UWTSD, altyapısına büyük bir kazanç yapmış oldu ve öğrenim deneyiminde dönüşüm yaratmak için iddialı bir yenileme programına başlanmıştır. Sony ile meslek ortaklığı, geleneksel amfilerden ve oditoryumlardan, yeni katılım ve başarı düzeylerini destekleyen, ortak çalışmaya yönelik, interaktif bir ortam sunan, son teknoloji ürünü tedris alanlarına geçişi hızlandırdı.

Arka plan

Wales Trinity Saint David Üniversitesi (UWTSD), kampüsünü genişletme ve öğrenci deneyimini iyileştirme misyonunun bir parçası şekilde büyük bir yenileme ve geliştirme sürecinden geçti. Bu sürecin maliyeti, Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar ve Mühendislik Bölümü, Galler İnşaat Yenilik Merkezi ve yeni bir kütüphaneye ev sahipliği meydana getiren, yeni ve öncü SA1 Swansea Waterfront Development merkezinin inşası ile (Eylül 2018’de tamamlandı) 350 milyon £ oldu.

Mevcut kampüslerdeki öğretim alanlarını yükseltirken ve SA1 binalarını sıfırdan inşa ederken Üniversitenin başlıca amacı, interaktivite odaklı, aktif bir tedris ortamı oluşturmaktı. Üniversite, 2015’te, teknoloji destekli ve ortak çalışmaya yönelik eğitimde yeni bir ölçüt oluşturmak için tedris deneyimini yine tasarlama çalışmalarına başladı.

Zorluklar

Üniversiteler, rekabetçi Yüksek Öğretim ortamında, gelişmenin, öne çıkmanın, ayrıca gelecek nesil öğrencileri ve eğitmenleri bünyelerine çekmenin yollarını arıyor. UWTSD, Üniversiteyi ticaret ve endüstri dünyası ile daha yakın entegre ederken, talebe deneyimini iyileştirme ve hem var bununla beraber yeni öğrenciler için cazibesini artırma zorluğuyla karşı karşıyaydı.

Üniversite, tüm öğrenciler için optimize edilmiş bir öğrenim ortamı oluşturmak amacıyla öğrenim ve öğretim programlarını kökten yenilemek suretiyle net bir karar almıştı. UWTSD, amaçlarını gerçekleştirmek için, kanıtlanan bir geçmişe ve teknik uzmanlığa haiz, katılımı teşvik etmek üzere tasarlanmış etkisi altına alan öğrenim çözümleri sunan ve en önemlisi de parlak zeka teknolojilerle ortak çalışmaya yönelik, aktif bir yeni nesil öğretime öncülük etme konusunda ortak vizyon sergileyen bir teknoloji ortağına gereksinim duyuyordu.

Wales Trinity Saint David Üniversitesi Teknoloji Destekli Öğretim İcra Başkanı Lyndon Shirley konuyla alakalı şekilde “UWTSD’deki pedagojik yaklaşımımız, öğrencileri öğretim yolculuğunda etken, sorumlu katılımcılar konumuna yerleştiren bir model uygulamaktır. Öğrencilerimizin kendi alanlarına ‘hakim’ olmalarını istiyoruz ve ‘teknolojiden’ daha fazlasını sunan bir çözüme ihtiyacımız vardı; çözümün öğretim deneyiminin tamamına destek olması gerekiyordu” dedi.

Geleceğin tedris ortamının yürekli bir halde tekrar tasarlanması için, aynı ölçüde yürekli bir vizyon, liderlik stili ve değişim yönetimi programı gerekiyordu. Kurumsal desteğin ve benimseme hızının optimize edilmesi için Üniversite, teknik uzmanlıktan bağımsız olarak hem öğrencilerin aynı zamanda eğitmenlerin rahat ve sezgisel biçimde kullanabileceği bir teknoloji çözümünü şart koştu. Üstelik kavrayışı ve etkiyi en üst düzeye çıkarmak için, eğitim fakültesindeki söz sahiplerinin de hem teknoloji çözümünün geliştirilmesine bununla birlikte devreye sokulmasına etken biçimde katılması gerekiyordu.

Shirley konuşmasına şöyle devam etti: “Öğrencilerin web kaynaklarını, uzman yazılımları veya video kayıtlarını çözümleme, tartışma, karşılaştırma, ayrıca bilgiyi ve anlayışı geliştirecek diğer yapıcı etkinlikler için derslere getirmesine olanak sağlayacak, ortak çalışmaya yönelik bir ekosistem oluşturmak istiyorduk. ‘Tahtaya yaz-anlat’ yaklaşımından uzaklaşmak, eğitmenlerin öğretim ortamında kolaylaştırıcı ve kılavuz rolü üstleneceği anlamına geliyordu. Bunun için de devasa boyutta bir değişim yönetimi gerekiyordu. Personel geliştirme periyodu, direkt (kıdemli yönetimin desteklediği) öğrenci personel geliştirme komitesi tarafından yürütüldü; bu sırada (pedagojik rehberlik için tahsil fakültesi, teknoloji destekli öğrenim ve İK ekiplerinin üyelerini içeren) emek harcama grupları, sistem ile alakalı akıl hocalığı yaparak tasarıma katkıda bulunmuş oldu.”

Üniversite, personeli yeni bir kampüse, yeni teknolojiye, öğretim sürecine ve öğrenim yaklaşımına hazırlamanın yanı dizi bu süreçte personele avantaj ve yardım sunmaya da odaklandı.

Sony’nin Sunduğu Çözüm

İlk kavram kanıtlamadan hususi şekilde uyarlanmış nihai teklifin bütün kampüslerde devreye sokulmasına kadar, Sony Vision Exchange çözümü, UWTSD ile meslek donanması içinde geliştirildi. Sezgisel, ölçeklenebilir ve elastiki çözüm, şunlar kullanılarak Yüksek Öğretim ihtiyaçlarına ve UWTSD’nin pedagojik şartlarına bakılırsa özel şekilde tasarlandı:

Birçoğu yeni sistemin ilk kullanıcıları, ortak geliştiricileri ve akıl hocaları olarak mühim bir rol oynayan tüm söz sahiplerinden (kıdemli yönetim, öğretmenler ve fakülte üyeleri) alınan görüşler
Asli proje ekiplerinin ve pilot aşamasına eklenen kırk akademik personelin fikirleri ve detayları
Etkililik mevzusunda 1800’ü aşkın probleminin cevabını içeren, 300 öğrenciyle yapılan niteliksel ve niceliksel araştırma
Üç kampüste meydana getirilen kapsamlı bir pilot dönemi
İlk kullanım ve ortak geliştirme programının bulguları ve katkıları
“Bilgileri ve fikirleri sınıfla çabucak ve basitçe paylaşabilmek oldukça yararlı oldu. Sony Vision Exchange kullanırken en sevdiğim özelliklerden birisi mobil tatbik; bu özellik yardımıyla kağıt israf ettiğimi düşünerek endişelenmeme yada fotoğrafları bastırmak için uğraşmama gerek kalmıyor, bunun yerine ekrana dokunarak bu tarz şeyleri paylaşabiliyorum” – Joshua Light.
“Sony Vision Exchange, Öğretim konusunda ilave gereksinimleri olan bir öğrenci olarak benim, destek teknolojimi derslere entegre etmemi sağlıyor ve tedris deneyimimi çok daha kolay ve müessir hale getiriyor” – William Allen-le Bas.
Çalışmada serbestliği teşvik eden ve etken öğretimle öğrencileri destekleyen eğitim çözümü, kendi dizüstü bilgisayarları (Windows/Mac), tabletleri veya parlak zeka telefonları ile kablosuz olarak platforma tıpkı anda bağlanan, 6 adede kadar minik “emek harcama grubu kümeleri” halinde, en fazla 60 öğrencinin birlikte çalışmasını sağlamakta. Vision Exchange, “kendi cihazını getir” yönteminin potansiyelini en üst düzeye çıkarmakla kalmıyor, farklı teknolojileri bağlayan, kompleks, sabit çözümlerin tersine, ölçeklenebilirliği yardımıyla sadece etken öğretim emek verme grubu POD’ları eklenerek bağlantı kurulup genişletilebiliyor.

SA1’deki yeni yerlerin tasarımı, temel elastikiyet prensibi üzerine kuruldu. Böylece taşınabilir masalar, koltuklar ve kümeler içeren yapılandırılabilir ve uyarlanabilir bir sonuç ortaya çıktı. Sony’nin Vision Exchange çözümü gibi öğrenim teknolojileri de yeni öğretim ortamını yönlendirmek ve desteklemek için aynı ölçüde elastikiyet sağlıyor.

Eğitmen, her cihazı kolayca “yansıtabiliyor” ve kontrolündeki basit sürükle-bırak halleriyle içerikleri odadaki öteki gruplarla yada ana sunum ekranında paylaşabiliyor. Çözüm, başka yerlerde bulunan katılımcıların münakaşaya katılmasını ve coğrafi konumdan müstakil olarak rahat halde içerik paylaşmasını da sağlayabiliyor; böylece bilgi paylaşımı, yaratıcı diyalog ve üst düzey düşünce teşvik edilmektedir.

Vision Exchange, UWTSD’nin mevcut tüm kampüslerinde kademeli şekilde devreye sokularak ve SA1 Swansea Waterfront’taki sıfırdan inşa edilen öğrenim alanlarına dahil edilerek eğitmenlerin, verdikleri eğitimin merkezine teknolojiyi yerleştirmesi sağlanıyor. Üniversite, ağa bağlı tüm BRAVIA profesyonel ekranlarında ve projektörlerinde yayınlanan içerikleri bereketli bir biçimde tedvir etmek, planlamak ve izlemek için Sony’nin TEOS Manage cihaz ve oda yönetimi çözümüne de yatırım yapmış oldu.

Bugüne kadar alınan sonuçlar

Daha ilkin erişilebilir olmayan bir dizi kaynağın tahsil senaryosuna dahil edilmesiyle, iştirakçilerin oldukca muhtelif kaynakları ve araçları değişik senaryolarda paylaşabilmesini sağlayan, yeni bir fırsat da ortaya çıktı. Bu fırsat, üniversite personelinde yeni bir coşku uyandırdı.

Eğitmenlerin odada serbestçe dolaşmasını elde eden Vision Exchange, eğitmenler ile öğrenciler içinde daha iyi etkileşim kurulmasını sağlayarak öğrenim periyodunun bir parçası şekilde katılımı ve oda içindeki gruplarla kurulan ilişkiyi geliştirdi. Hem kurum içerisinden hem de dışından değişik öbek üyelerine ilişkin fikirlerin bir araya getirilmesi, UWTSD’nin tedris ortamını “sınıfın” ötesine taşımasını ve uzaktan öğretimini aktif şekilde geliştirmesini de sağlamış oldu.Öğretmenler, etken bir ortamda neler olduğunu gözlemlemek ve bulgu yolculuğunu geliştirmek için değişik görüş ve fikirleri derse dahil etmek için daha büyük fırsatlara haiz olmakta.

Eğitim deneyimine aktif olarak eklenmiş olan öğrenciler, yeni tedris yöntemlerine öncülük ediyor ve ustalaşmış kariyerlerine de taşıyabilecekleri önemli beceriler (sorun çözme, çözümleme, empati ve ortak emek harcama) kazanıyor.

Öğrencilerin yanıtı esasen her şeyi anlatıyor:

Sony’nin seçilmesinin nedeni

Lyndon Shirley laflarını şu şekilde noktaladı: “Sony, en başından beri, eğitimin geleceği ile alakalı şekilde bizimle tıpkı gösterimi paylaştı. Düşündüğümüz oldukça çok teknoloji meslek ortağı arasında Sony’nin, bize uygun olabileceğini hissettiğimiz araçları ve teknolojileri sağlayacağını çabucak anladık. En önemlisi de karşılaştığımız zorlukları, amaçlarımızı ve ihtiyaçlarımızı harbiden anlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve bunlara uygun bir çözüm tasarlamak, bu çözümü test etmek ve uyarlamak için bizimle beraber çalıştılar. Hemen bu teknolojiyi kura çekmek yerine, ortak hedefimiz hep öğretim neticelerini geliştirmek oldu.”

"Sony ile öğrenmenin geleceği değişiyor konulu haberimizde Teknoloji Haberleri olarak sizlere Sony ile öğrenmenin geleceği değişiyor ile ilgili son gelişmeleri aktarmak istedik. Hemen yukarıda Sony ile öğrenmenin geleceği değişiyor ile ilgili yorum ve görüşleri inceleyerek sizlerde yorum bırakabilirsiniz. "

ETİKETLER: ,
Furkan YURDAKUL
Furkan YURDAKUL
Teknoloji ve yazılımı seven küçük bir şahsiyet :)
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

teknoloji haberleri

teknoloji haberleri 2019

sorun şikayet

technosfer

otomobil inceleme

inceleme

sorunu

sorunları
kullanıcı yorumları