yükleniyor...

C++ Ders Notları 1

Temel düzeyde C++ Ders Notlarını artık sizinle paylaşacağız. Bundan sonra istemiş olduğunuz dersler içinde bize ulaşabilirsiniz yazılım üzerine içerikler üretmeye devam edeceğiz. Burada tamamen ücretsiz olarak paylaşacağımız C++ Ders Notları ile bulunması zor olan ve hatta üniversite düzeyinde arkadaşlıkları bitiren not kavgalarına son vermek ve yazılım alanında gelişime destek olabilmek.

Hazırlayan: Eren Cem Gelbal | Technosfer.com

 

İlk olarak C++’da Merhaba Dünya kodunu inceleyerek başlayalım:
[alert variation=”alert-success”]#include "stdafx.h"
#include <iostream>


int main(){
std::cout kütüphanesi ise programın içerisinde bazı temel kodları kullanabilmemiz için o kodları programın içerisine tanımlar. Örneğin ekrana yazdırmak için kullanmış olduğumuz cout komutunu ancak iostream kütüphanesi tanımlı iken kullanabiliriz.

Int main(){}

Her C++ programının bir ana fonksiyonu (temel fonksiyon) bulunmak zorundadır. Burada main fonksiyonundan önce gelen ifade fonksiyonun döndürüleceğini ifade eder. Int ise değişkendir ve fonksiyonun tam sayı türünden değer alacağını belirtir.

std::cout


Program üzerinde yazmış olduğumuz bir yazıyı alt alta yazmak:

[alert variation="alert-success"] 
#include "stdafx.h"
 #include <iostream>
 using namespace std;
 int main(){
 cout << "Merhaban Dunya" ; 
} [/alert]


Burada bir önceki kısımdan farklı olarak kullanmış olduğumuz 2 farklı şey bulunuyor:

Using namespace std;

İlk örneğimizi yazarken yazı yazdırmak için zorunlu olarak almış olduğumuz bir izin olduğunu ve bu izini std:: diyerek almış olduğumuzdan bahsetmiştim. Artık programlarımızı yazarken bu kodu yazmak zorunda kalmayacak ve yazmış olduğumuz programda bir kez izin alarak tüm işlemlerimizi yapabileceğiz.

n Nedir?

Programcı yazmış olduğu program içerisinde bir alt satıra inmek isterse kaçış sekanslarını kullanmak zorundadır. Ancak kullanmış  olduğu kaçış sekansları sadece n ile kısıtlı değildir benzer sekanslar şu şekildedir:

[alert variation=”alert-info”] a : Uyarı(zil)

b : Backspace(geri al)

f : Form feed(form besleme)

n : Newline(yeni satır)

r : Carriage return(paragraf sonu)

t : Yatay sekme

v : Düşey sekme

0 : Null

' : Tek tırnak

" : Çift tırnak

\ : Ters bölü [/alert]


DEĞİŞKENLER:

İşte buradaki int terimini [ki açılımı “integer”‘dır(İngilizce dilinde-Türkçesi tamsayı)] kullanarak “i”‘yi bir tamsayı olarak tanımlamamıza yarıyor.

Şimdi gelelim en çok kullanılan tiplere.:

1—:Char : “Char” tipi değişkenler +127 ile -128 arasındaki tamsayıları tutan değişken tipidir.Boyutu 1 byte’dır. Örnekler:

char a;

   char x,y,z;

   char cevap='E';

2—İnt : ‘İnt’ tipi değişkenler -32768 ile +32767 arasındaki sayıları tutmak için kullanılırlar. Bellekte 2 byte’lık yer kaplarlar. Örnekler:

int a;

int x,y,z;

int sayi=10;

3—Float : ‘Float’ tipi değişkenler -3.4E-38 ile +3.4E+38 arasındaki ondalıklı sayıları temsil eder. Bellekte kapladığı alan 4 byte’dır. Örnekler:

float ortalama;

float boy=1,60;

float pi=22/7;

4—Double : ‘Double’ tipi değişkenler -1.7E-308 ile +1.7E+308 arasındaki ondalıklı sayıları temsil eder. Bellekte kapladığı alan 8 byte’dır. Örnekler:

double ortalama;

double boy=1,55;

double pi=22/7;

5—String : ‘String’ tipi değişkenler yazıları temsil eder. Örnekler:

string merhaba;

string hoscakal='Hoşçakal';

6—Bool : ‘Bool’ tipi değişkenler sadece iki değer alabilir:
–true (yani 1 veya doğru)
–false (yani 0 veya yanlış)
Örnek:

bool a;

bool x = true;

bool k = false;

İşaret Bildiricileri
‘signed’ ve ‘unsigned’ yani işaretli ve işaretsiz olmak üzere iki çeşit işaret bildirici bulunmaktadır. ‘unsigned’ bildiricisi sayının işareti olmasına rağmen işareti göz ardı eder. İşaret bildiricileri tüm değişken tipleri için kullanılır.’signed’ tipinin sayının değerinde bir etkisi yoktur ve kullanılmaz. Örnek:

Unsigned int a;

unsigned char c;

Uzunluk Bildiricileri
‘short’ ve ‘long’ yani kısa ve uzun olmak üzere ikiye ayrılır. ‘short’ uzunluk bildiricisi sadece int sayı tipine uygulanmaktadır. ‘long’ bildiricisi ise int, float ve double değişken tipleriyle birlikte kullanılır.Örnek:

short int n;

long double k;

unsigned long float e;


Operatörler:

  işleç       anlamı
>          büyük
>=       büyük – eşit
==       eşit
<         küçük
<=       küçük – eşit
!=        eşit değil

x=8,  y=5  için
x > y      Doğru
x < y      Yanlış
x !=y      Doğru

Karşılaştırma operatörleri: Karşılaştırma operatörleri bir yazılımda alınan 2 değeri bir biri ile karşılaştırmak için kullanılır. Genellikler fonksiyonlar içerisinde for, while, do while gibi özel işlemler içerisinde en çok kullanırlar.

#include <iostream>
 
//using namespace std; kullanılmadan cout,cin ve endl aşağıdaki gibi kullanılabilir.
using std::cout;
using std::cin;
using std::endl;
 
int main(int argc, char *argv[])
{
  int number1;
  int number2;
   
  cout << "Birinci sayiyi giriniz: "; cin >> number1;
   
  cout << "Ikinci sayiyi giriniz: "; cin >> number2;
   
  /*if bir koşul ifadesidir. İşlemin sonucu true ya da false iken çalıştırılabilir.
  *if(koşul ifadesi){
   ...     
  } 
  şeklinde kullanılır.
  *if koşul ifadesinden sonra tek satırlık bir işlem yapılacaksa curly braces "{}" kullanılmasına gerek yoktur.
  */
  if (number1 == number2)//number1 sayısı number2 sayısına eşit
    cout << number1 << " == " << number2 << endl;
  if (number1 != number2)//number1 sayısı number2 sayısına eşit değil
    cout << number1 << " != " << number2 << endl;
  if (number1 < number2) //number1 sayısı number2 sayısından küçük
    cout << number1 << " < " << number2 << endl; if (number1 > number2) //number1 sayısı number2 sayısından büyük
    cout << number1 << " > " << number2 << endl; 
  if (number1 <= number2) //number1 sayısı number2 sayısından küçük veya eşit
    cout << number1 << " <= " << number2 << endl; if (number1 >= number2) //number1 sayısı number2 sayısından büyük veya eşit
    cout << number1 << " >= " << number2 << endl; 
    
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

C++ Ders Notları 1 konulu haberimizde Teknoloji Haberleri olarak sizlere C++ Ders Notları 1 ile ilgili son gelişmeleri aktarmak istedik.

Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla Tıkla